Jump to content
Ups...

Azmal.eu - Serverfiles / Source / WWW / PSD

Recommended Posts

Posiada ktoś sprawne player.sql ?

Jak chce rozpakować roota to wyskakuję

0110 19:12:36606 :: Pack index file version error! root

Rozpakowano pomyslnie.
Rozpakowano w czasie: 00:00:02.076

Edited by Nietykalny

Share this post


Link to post
19 godzin temu, michal1994 napisał:

czym rozpakowac, otworzyc te pliki? w sensie chodzi o to rozszerzenie prd

 

Ja mam problem db logi:

Cytat

SYSERR: Jan 14 14:48:10 :: pid_init:
Start of pid: 18257

SYSERR: Jan 14 14:48:10 :: Start: TABLE_POSTFIX not configured use default
Jan 14 14:48:10 :: connecting to MySQL server (player)
Jan 14 14:48:10 :: CREATING DIRECT_SQL
Jan 14 14:48:10 :: AsyncSQL: locale euckr
Jan 14 14:48:10 :: CREATING MAIN_SQL
Jan 14 14:48:10 :: AsyncSQL: locale euckr
Jan 14 14:48:10 :: CREATING ASYNC_SQL
Jan 14 14:48:10 :: AsyncSQL: locale euckr
Jan 14 14:48:10 ::    OK
Jan 14 14:48:10 :: connecting to MySQL server (account)
Jan 14 14:48:10 :: CREATING DIRECT_SQL
Jan 14 14:48:10 :: AsyncSQL: locale euckr
Jan 14 14:48:10 :: CREATING MAIN_SQL
Jan 14 14:48:10 :: AsyncSQL: locale euckr
Jan 14 14:48:10 :: CREATING ASYNC_SQL
Jan 14 14:48:10 :: AsyncSQL: locale euckr
Jan 14 14:48:10 ::    OK
Jan 14 14:48:10 :: connecting to MySQL server (common)
Jan 14 14:48:10 :: CREATING DIRECT_SQL
Jan 14 14:48:10 :: AsyncSQL: locale euckr
Jan 14 14:48:10 :: CREATING MAIN_SQL
Jan 14 14:48:10 :: AsyncSQL: locale euckr
Jan 14 14:48:10 :: CREATING ASYNC_SQL
Jan 14 14:48:10 :: AsyncSQL: locale euckr
Jan 14 14:48:10 ::    OK
Jan 14 14:48:10 :: connecting to MySQL server (hotbackup)
Jan 14 14:48:10 :: CREATING DIRECT_SQL
Jan 14 14:48:10 :: AsyncSQL: locale euckr
Jan 14 14:48:10 :: CREATING MAIN_SQL
Jan 14 14:48:10 :: AsyncSQL: locale euckr
Jan 14 14:48:10 :: CREATING ASYNC_SQL
Jan 14 14:48:10 :: AsyncSQL: locale euckr
Jan 14 14:48:10 ::    OK
Jan 14 14:48:10 :: ClientManager initialization..
Jan 14 14:48:11 :: InitializeLocalization() - LoadLocaleTable(count:13)
Jan 14 14:48:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE0)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Jan 14 14:48:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE1)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Jan 14 14:48:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE2)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Jan 14 14:48:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE3)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Jan 14 14:48:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE4)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Jan 14 14:48:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE5)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Jan 14 14:48:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE6)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Jan 14 14:48:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE7)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Jan 14 14:48:11 :: locale[LOCALE] = poland
Jan 14 14:48:11 :: Changed g_stLocale euckr to euckr
Jan 14 14:48:11 :: SetLocale start
Jan 14 14:48:11 ::     --mysql_set_character_set(latin2)
Jan 14 14:48:11 ::     --mysql_set_character_set(latin2)
Jan 14 14:48:11 ::     --mysql_set_character_set(latin2)
Jan 14 14:48:11 ::     --mysql_set_character_set(latin2)
Jan 14 14:48:11 ::     --mysql_set_character_set(latin2)
Jan 14 14:48:11 ::     --mysql_set_character_set(latin2)
Jan 14 14:48:11 ::     --mysql_set_character_set(latin2)
Jan 14 14:48:11 ::     --mysql_set_character_set(latin2)
Jan 14 14:48:11 ::     --mysql_set_character_set(latin2)
Jan 14 14:48:11 ::     --mysql_set_character_set(latin2)
Jan 14 14:48:11 ::     --mysql_set_character_set(latin2)
Jan 14 14:48:11 ::     --mysql_set_character_set(latin2)
Jan 14 14:48:11 :: End setlocale latin2
Jan 14 14:48:11 :: locale[DB_NAME_COLUMN] = locale_name
Jan 14 14:48:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_DAMAGE_BY_LEVEL_UNDER_90)] = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan 14 14:48:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_DAMAGE_BY_LEVEL_UNDER_45)] = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan 14 14:48:11 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Jan 14 14:48:11 :: GetParam 2000000000
Jan 14 14:48:11 :: GetParam 2100000000
Jan 14 14:48:11 :: ItemRange From File 2000000000 ~ 2100000000
Jan 14 14:48:11 ::  Init Success Start 2000000000 End 2100000000 Now 2000000000

Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #1 Üç Yönlü Kesme flag 3 point HP affect 0 cooldown 12
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #2 Kýlýç Çevirme flag 3 point HP affect 0 cooldown 15
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #3 Öfke flag 2097160 point ATT_SPEED affect 17 cooldown 0
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #4 Hava Kýlýcý flag 2097160 point ATT_GRADE affect 18 cooldown 0
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #5 Hamle flag 524419 point HP affect 0 cooldown 12
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #6 Yaţama Ýsteđi flag 3 point HP affect 0 cooldown 60
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #16 Ruh Vuruţu flag 3 point HP affect 0 cooldown 15
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #17 Ţiddetli Vuruţ flag 3 point HP affect 0 cooldown 15
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #18 Güçlü Vuruţ flag 8331 point HP affect 0 cooldown 25
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #19 Güçlü Beden flag 2097160 point DEF_GRADE affect 19 cooldown 0
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #20 Kýlýç Darbesi flag 524419 point HP affect 0 cooldown 20
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #21 Kýlýç Çemberi flag 3 point HP affect 0 cooldown 60
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #31 Suikast flag 3 point HP affect 0 cooldown 15
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #32 Hýzlý Saldýrý flag 3 point HP affect 0 cooldown 20
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #33 Býçak Çevirme flag 1048579 point HP affect 0 cooldown 25
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #34 Kamuflaj flag 8 point NONE affect 21 cooldown 60
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #35 Zehirli Bulut flag 1048707 point HP affect 0 cooldown 25
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #36 Sinsi Zehir flag 1048707 point HP affect 0 cooldown 60
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #46 Tekrarlanan Atýţ flag 536871425 point HP affect 0 cooldown 15
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #47 Ok Yađmuru flag 513 point HP affect 0 cooldown 12
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #48 Ateţli Ok flag 641 point HP affect 0 cooldown 25
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #49 Hafif Adým flag 8 point MOV_SPEED affect 20 cooldown 30+30*k
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #50 Zehirli Ok flag 1573505 point HP affect 0 cooldown 25
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #51 Kývýlcým Vuruţu flag 1573505 point HP affect 0 cooldown 60
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #61 Parmak Darbesi flag 1027 point HP affect 0 cooldown 10
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #62 Ejderha Dönüţü flag 2187 point HP affect 0 cooldown 15
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #63 Büyülü Keskinlik flag 2097160 point ATT_GRADE affect 22 cooldown 0
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #64 Dehţet flag 2097160 point DODGE affect 23 cooldown 0
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #65 Büyülü Zýrh flag 2097160 point DEF_GRADE affect 24 cooldown 0
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #66 Büyü Çözme flag 262337 point HP affect 0 cooldown 12
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #76 Karanlýk Vuruţ flag 193 point HP affect 0 cooldown 7
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #77 Ateţ Vuruţu flag 201 point HP affect 0 cooldown 12
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #78 Ateţ Hayaleti flag 2097345 point HP affect 0 cooldown 0
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #79 Karanlýk Koruma flag 2097160 point DEF_GRADE affect 28 cooldown 0
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #80 Hayalet Vuruţ flag 4289 point HP affect 0 cooldown 12
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #81 Karanlýk Küre flag 193 point HP affect 0 cooldown 24
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #91 Uçan Týlsým flag 193 point HP affect 0 cooldown 7
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #92 Ejderha Atýţý flag 536936449 point HP affect 0 cooldown 8
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #93 Ejderha Kükremesi flag 65665 point HP affect 0 cooldown 20
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #94 Kutsama flag 268435456 point RESIST_NORMAL affect 25 cooldown 10
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #95 Yansýtma flag 268435456 point REFLECT_MELEE affect 26 cooldown 10
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #96 Ejderha Yardýmý flag 268435456 point CRITICAL affect 32 cooldown 10
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #106 Ţimţek Atma flag 129 point HP affect 0 cooldown 7
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #107 Ţimţek Çađýrma flag 8321 point HP affect 0 cooldown 15
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #108 Ţimţek Pençesi flag 1 point HP affect 0 cooldown 10
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #109 Ýyileţtirme flag 131072 point HP affect 0 cooldown 10
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #110 Çabukluk flag 0 point MOV_SPEED affect 27 cooldown 10
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #111 Yüksek Saldýrý flag 0 point ATT_GRADE affect 33 cooldown 10
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #121 Liderlik flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #122 Kombo flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #124 Madencilik flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #125 Nesne Yaratma flag 4194304 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #126 Shinsoo Lisaný flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #127 Chunjo Lisaný flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #128 Jinno Lisaný flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #129 Dönüţüm flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #130 Binicilik flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #131 At Çađýrma flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #132 Otomatik olarak saldýr flag 0 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #133 Karizma flag 0 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #134 Ýlham flag 0 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #137 At Üzerinde Savaţ flag 524291 point HP affect 0 cooldown 5-(4*k)
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #138 At Yürüyüţü flag 8388739 point HP affect 0 cooldown 15
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #139 Güç Dalgasý flag 524427 point HP affect 0 cooldown 20
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #140 Ok Sađanađý flag 524801 point HP affect 0 cooldown 10
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #141 Sömürü flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #142 Direnç flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #151 Ejderha Gözleri flag 0 point NONE affect 0 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #152 Ejderha Tanrýsý Kaný flag 0 point MAX_HP affect 0 cooldown 600
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #153 Ejderha Tanrýsý Kutsamas flag 0 point MAX_SP affect 0 cooldown 600
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #154 Kutsal Zýrh flag 0 point DEF_GRADE affect 0 cooldown 480
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #155 Hýzlandýrma flag 0 point MOV_SPEED affect 0 cooldown 480
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #156 Ejderha Tanrýsý Öfkesi flag 8 point CRITICAL affect 0 cooldown 480
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #157 Büyü Desteđi flag 8 point CASTING_SPEED affect 0 cooldown 480
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #158 ±ćµĺŔ̵ż flag 8 point NONE affect 0 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #159 °ř°ŁŔÇą® flag 8 point NONE affect 0 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #160 °ˇĽÓČ­ flag 8 point NONE affect 0 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #161 °ř°ŁŔÇą® flag 0 point NONE affect 0 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #162 °ř°ŁŔ̵ż flag 0 point NONE affect 0 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #170 Yýrtma flag 134217859 point HP affect 0 cooldown 12
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #171 Kurt Nefesi flag 536879235 point HP affect 0 cooldown 20
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #172 Kurt Atlayýţý flag 3 point HP affect 0 cooldown 12
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #173 Kurt Pençesi flag 3 point HP affect 0 cooldown 12
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #174 Kýrmýzý Kurt Ruhu flag 2097160 point ATT_GRADE affect 15 cooldown 0
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #175 Çivit Kurt Ruhu flag 270532608 point ATT_SPEED affect 16 cooldown 0
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #176 Deprem flag 3 point HP affect 0 cooldown 1
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #177 Iţýk yýldýzý flag 3 point HP affect 0 cooldown 1
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #178 Saldýrý ateţi flag 641 point HP affect 0 cooldown 1
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #179 Ateţ darbesi flag 1027 point HP affect 0 cooldown 10
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #180 Ölüm dalgasý flag 193 point HP affect 0 cooldown 7
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #181 Meteor flag 65665 point HP affect 0 cooldown 1
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #182 Eter kalkaný flag 268435456 point NONE affect 44 cooldown 386+(80*k)
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #183 Pençe atađý flag 3 point HP affect 0 cooldown 1
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #221 Kýlýç Çevirme Misillemes flag 0 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #222 Suikast Misillemesi flag 0 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #223 Parmak Darbesi Misilleme flag 0 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #224 Ejderha Atýţý Misillemes flag 0 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #225 Ruh Vuruţu Misillemesi flag 0 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #226 Ateţli Ok Misillemesi flag 0 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #227 Karanlýk Vuruţ Misilleme flag 0 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #228 Ţimţek Çađýrma Misilleme flag 0 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #229 Kurt Nefesi Misillemesi flag 0 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #236 Kýlýç Çevirme Güçlendirm flag 0 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #237 Suikast Güçlendirmesi flag 0 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #238 Parmak Darbesi Güçlendir flag 0 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #239 Ejderha Atýţý Güçlendirm flag 0 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #240 Ruh Vuruţu Güçlendirmesi flag 0 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #241 Ateţli Ok Güçlendirmesi flag 0 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #242 Karanlýk Vuruţ Güçlendir flag 0 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #243 Ţimţek Çađýrma Güçlendir flag 0 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #244 Kurt Nefesi Güçlendirmes flag 0 point NONE affect 1 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #256 CRUSH200˝şĹł flag 524419 point HP affect 0 cooldown 2
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #257 ŔϹݹüŔ§350˝şĹł flag 131 point HP affect 0 cooldown 5
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #258 CRUSH300˝şĹł flag 524419 point HP affect 0 cooldown 7
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #259 ŔϹݹüŔ§200˝şĹł flag 131 point HP affect 0 cooldown 9
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #260 CURSH400˝şĹł flag 524419 point HP affect 0 cooldown 10
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #261 µ¶250˝şĹł flag 1048707 point HP affect 0 cooldown 9
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #262 SLOW300˝şĹł flag 131 point HP affect 0 cooldown 12
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #263 SLOW4000스킬 flag 131 point HP affect 0 cooldown 12
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #264 THUNDER스킬 flag 524419 point HP affect 0 cooldown 12
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #265 HEAL4000스킬 flag 268435456 point NONE affect 0 cooldown 5
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #266 ATTACK_SLOW flag 136 point NONE affect 0 cooldown
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #267 S1 Dragon Queen Meley flag 131 point HP affect 0 cooldown 3
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #268 S2 Dragon Queen Meley flag 65667 point HP affect 0 cooldown 6
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #269 S3 Dragon Queen Meley flag 65667 point HP affect 0 cooldown 5
Jan 14 14:48:11 :: SKILL: #270 CURSH400˝şĹł flag 1074266243 point HP affect 0 cooldown 10
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: MAX_HP                  1 { 1000 1500 1000 1500 2000 } { 0 5 5 5 5 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: MAX_SP                  1 {  10  30  10  30  80 } { 0 0 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: CON                     1 {   6   8   6   8  12 } { 5 0 0 0 0 0 5 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: INT                     1 {   6   8   6   8  12 } { 5 0 0 0 0 0 5 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: STR                     1 {   6   8   6   8  12 } { 5 0 0 0 0 0 5 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: DEX                     1 {   6   8   6   8  12 } { 5 0 0 0 0 0 5 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: ATT_SPEED               1 {   5   8   5   8   8 } { 0 0 0 5 0 5 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: MOV_SPEED               1 {  10  20  10  20  20 } { 0 0 0 5 0 0 0 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: CAST_SPEED              1 {  10  20  10  20  20 } { 5 5 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: HP_REGEN                1 {   6  12   6  12  30 } { 0 0 0 0 5 5 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: SP_REGEN                1 {   6  12   6  12  30 } { 0 0 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: POISON_PCT              1 {   3   5   3   5   8 } { 5 0 0 0 0 5 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: STUN_PCT                1 {   3   5   3   5   8 } { 5 0 0 5 5 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: SLOW_PCT                1 {   3   5   3   5   8 } { 5 0 0 5 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: CRITICAL_PCT            1 {   5   5   5  10  10 } { 5 0 0 5 5 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: PENETRATE_PCT           1 {   5   5   5  10  10 } { 5 0 5 0 5 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: ATTBONUS_HUMAN          1 {   5   5   5  10  10 } { 5 0 5 0 0 5 5 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: ATTBONUS_ANIMAL         1 {  10  10  10  20  20 } { 5 0 5 0 0 5 5 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: ATTBONUS_ORC            1 {  10  10  10  20  20 } { 5 0 5 0 0 5 5 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: ATTBONUS_MILGYO         1 {  10  10  10  20  20 } { 5 0 5 0 0 5 5 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: ATTBONUS_UNDEAD         1 {  10  10  10  20  20 } { 5 0 5 0 0 5 5 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: ATTBONUS_DEVIL          1 {  10  10  10  20  20 } { 5 0 5 0 0 5 5 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: STEAL_HP                1 {   5   5   5  10  10 } { 0 5 5 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: STEAL_SP                1 {   5   5   5  10  10 } { 0 0 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: MANA_BURN_PCT           1 {   5   5   5  10  10 } { 0 0 5 0 0 0 0 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: BLOCK                   1 {  10  10  10  15  15 } { 0 0 0 0 0 0 5 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: DODGE                   1 {  10  10  10  15  15 } { 0 0 0 5 0 5 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: RESIST_SWORD            1 {   8  10  10   8  15 } { 0 5 0 5 5 0 0 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: RESIST_TWOHAND          1 {   8  10  10   8  15 } { 0 5 0 5 5 0 0 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: RESIST_DAGGER           1 {   8  10  10   8  15 } { 0 5 0 5 5 0 0 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: RESIST_BELL             1 {   8  10  10   8  15 } { 0 5 0 5 5 0 0 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: RESIST_FAN              1 {   8  10  10   8  15 } { 0 5 0 5 5 0 0 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: RESIST_BOW              1 {   8  10  10   8  15 } { 0 5 0 5 5 0 0 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: RESIST_FIRE             1 {   8  10  10   8  15 } { 0 5 5 0 0 5 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: RESIST_ELEC             1 {   8  10  10   8  15 } { 0 5 5 0 0 5 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: RESIST_MAGIC            1 {   8  10  10   8  15 } { 0 5 5 0 0 5 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: RESIST_WIND             1 {  10  10  10  15  15 } { 0 0 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: REFLECT_MELEE           1 {  10  10  10  15  15 } { 0 5 0 0 0 0 5 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: POISON_REDUCE           1 {   3   5   5   3   8 } { 0 0 0 0 0 0 0 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: EXP_DOUBLE_BONUS        1 {  10  10  10  20  20 } { 0 0 0 5 5 0 5 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: GOLD_DOUBLE_BONUS       1 {  10  10  10  20  20 } { 0 0 0 5 5 0 5 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: ITEM_DROP_BONUS         1 {  10  10  10  20  20 } { 0 0 5 0 0 0 0 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: IMMUNE_STUN             1 {   1   1   1   1   1 } { 0 0 0 0 0 0 1 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: IMMUNE_SLOW             1 {   1   1   1   1   1 } { 0 0 0 0 0 0 1 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: ATT_GRADE_BONUS         1 {  30  30  30  50  50 } { 0 5 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: RESIST_ICE              1 {  25  10  15  10  25 } { 0 0 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: RESIST_EARTH            1 {  25  10  15  10  25 } { 0 0 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: RESIST_DARK             1 {  25   5  15   5  25 } { 0 0 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: BLEEDING_REDUCE         1 {   3   5   5   3   8 } { 0 0 0 0 0 0 0 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: BLEEDING_PCT            1 {   3   5   5   3   8 } { 5 0 0 0 0 5 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: ANTI_RESIST_MAGIC       1 {   5   6   8  10  12 } { 0 0 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: ATTBONUS_SWORD          1 {   5   2   3   2   5 } { 0 0 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: ATTBONUS_TWOHAND        1 {   5   2   3   2   5 } { 0 0 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: ATTBONUS_DAGGER         1 {   5   2   3   2   5 } { 0 0 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: ATTBONUS_BELL           1 {   5   2   3   2   5 } { 0 0 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: ATTBONUS_FAN            1 {   5   2   3   2   5 } { 0 0 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: ATTBONUS_BOW            1 {   5   2   3   2   5 } { 0 0 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: ATTBONUS_CLAW           1 {   5   2   3   2   5 } { 0 0 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: RESIST_HUMAN            1 {  10   5  10   5  10 } { 0 0 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: ATTBONUS_BOCEK          1 {  30  15  10  15  30 } { 0 0 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: ATTBONUS_COL            1 {  30  15  10  15  30 } { 0 0 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: ATTBONUS_CZ             1 {  30  15  10  15  30 } { 0 0 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR: RESIST_DUSUS            1 {  20  10   5  10  20 } { 0 0 0 0 0 0 0 0 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR_BELT: MAX_HP                  1 {   1   1   1   1   1 } { 1 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_ATTR_SIGNET: MAX_HP                  1 {   1   1   1   1   1 } { 1 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_RARE: MAX_HP                  1 { 500 500 500 500 500 } { 5 5 5 5 5 5 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_RARE: MAX_SP                  1 { 100 100 100 100 100 } { 5 5 5 5 5 5 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_RARE: CON                     1 {   5   5   5   5   5 } { 5 5 5 5 5 5 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_RARE: INT                     1 {   5   5   5   5   5 } { 5 5 5 5 5 5 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_RARE: STR                     1 {   5   5   5   5   5 } { 5 5 5 5 5 5 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_RARE: DEX                     1 {   5   5   5   5   5 } { 5 5 5 5 5 5 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_RARE: ATT_GRADE_BONUS         1 {  30  30  30  30  30 } { 5 5 5 5 5 5 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_RARE: ENCHANT_WIND            1 {   4   8   8   8   8 } { 5 5 5 5 5 5 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_RARE: ENCHANT_ICE             1 {   4   8   8   8   8 } { 5 5 5 5 5 5 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_RARE: ENCHANT_FIRE            1 {   4   8   8   8   8 } { 5 5 5 5 5 5 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_RARE: ENCHANT_ELECT           1 {   4   8   8   8   8 } { 5 5 5 5 5 5 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_RARE: ENCHANT_DARK            1 {   4   8   8   8   8 } { 5 5 5 5 5 5 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_RARE: ATTBONUS_METIN          1 {   4   8   8   8   8 } { 5 5 5 5 5 5 5 }
Jan 14 14:48:11 :: ITEM_RARE: ANTI_RESIST_MAGIC       1 {   0   0   0   0   0 } { 5 5 5 5 5 5 5 }
Jan 14 14:48:11 :: SYSTEM: BINDING TCP PORT ON [15000] (fd 19)
Jan 14 14:48:11 :: ACCEPT_HANDLE: 19
Jan 14 14:48:11 :: PLAYER_DELETE_LEVEL_LIMIT set to 75
Jan 14 14:48:11 :: PLAYER_DELETE_LEVEL_LIMIT_LOWER set to 0
Jan 14 14:48:11 :: CHINA_EVENT_SERVER false
Jan 14 14:48:11 ::    OK
Jan 14 14:48:11 :: POWER_POLY:
Jan 14 14:48:11 :: HANDICAP_POLY:
Jan 14 14:48:11 :: MarriageList(size=0)
Jan 14 14:48:11 :: SIGNAL: SIGSEGV

 

ale game wogóle nie chce startować 😕 wiem że pewnie mu jakiś biliotek brakuje ale nie wywala jakich 😕

Hidden Content

    Give reaction to this post to see the hidden content.

Edited by Nietykalny

Share this post


Link to post
4 godziny temu, Nietykalny napisał:

 

Ja mam problem db logi:

ale game wogóle nie chce startować 😕 wiem że pewnie mu jakiś biliotek brakuje ale nie wywala jakich 😕

Hidden Content

    Give reaction to this post to see the hidden content.

ja tylko folder poland z tego potrzebuje, wrzucilbys mi?

Share this post


Link to post
13 minut temu, michal1994 napisał:

ja tylko folder poland z tego potrzebuje, wrzucilbys mi?

Z przyjemnością ale do kompa będę miał dostęp dopiero w niedzielę wieczorem 

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...