ID:
Ulepszacz 1: Ilość:
Ulepszacz 2: Ilość:
Ulepszacz 3: Ilość:
Ulepszacz 4: Ilość:
Ulepszacz 5: Ilość:
Koszt:
Szansa na ulepszenie: